Szkolenia BHP

Kompleksowe usługi BHP:

Sprawdź pełen zakres usług!

  • Doradztwo
  • Nadzór
  • Szkolenia
  • Kursy
???

Każdy pracodawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawarte są w: Kodeksie Pracy, Polskich Normach, Dyrektywach i wciąż zmieniających się Dziennikach Ustaw.

W gąszczu tych przepisów łatwo jest się pogubić!


Pamiętaj, że okulary ochronne to niezbędne zabezpieczenie oczu na stanowisku roboczym!