Szkolenia BHP

Nadzór z zakresu BHP

Usługa oferowanego przez nas nadzoru skupia w sobie wykonywanie zadań służby BHP w skład których wchodzi:
  • bieżące raportowanie Kierownictwu firmy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przygotowanie wniosków zmierzających do ich usunięcia
  • przedstawianie Dyrektorowi firmy rocznych raportów z ogólnego stanu BHP zawierających propozycje technicznych oraz organizacyjnych zmian mających wpływ na poprawę warunków pracy
  • udział w realizacji wewnętrznych instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń
  • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP
  • doradztwo w zakresie BHP
  • prowadzenie dokumentacji BHP
  • ocenę ryzyka zawodowego metodą RISC SCORE
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej BHP
  • pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów PIP, PIS związanych z BHP