Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy Rozporządzenie Rady z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z póź. zm.) nakłada na pracodawcę następujące obowiązki:
  • udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy
  • zabezpieczenie miejsca wypadku
  • analiza okoliczności oraz przyczyn wypadku
  • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji
  • zastosowanie środków zapobiegawczych

Protokół powypadkowy powinien być sporządzony w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Prowadzimy działania związane z:

  1. wypadkiem przy pracy
  2. wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy
  3. wypadkiem w drodze do pracy i z pracy