Szkolenia BHP

Audyt BHP

Audyt oferowany przez naszą firmę ma na celu weryfikację warunków zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia niezgodności znajdujemy możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków pracy. Audyty przeprowadzane są zawsze w obecności Państwa pracowników, co pozwala na podniesienie świadomości jak również możliwość aktywnego udziału pracowników w analizie.

Wykonany audyt daje pogląd rzeczywistych potrzeb klienta pozwalając na zaproponowanie odpowiedniej oferty dotyczącej poprawy warunków i dokumentacji BHP.

W razie stwierdzenia uchybień w Państwa zakładzie pracy oraz przygotowaniu przez naszą firmę dokumentów wpływających na poprawę warunków pracy, usługa Audytu jest bezpłatna.